METODEPARTNERE

 
 
 
 
Institusjon
Fork.
Lokalisering Representant
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet
NTNU
Trondheim Reidar Conradi
Norsk Regnesentral
NR
Oslo Arne-Kristian Groven
SINTEF Tele og data
SINTEF
Trondheim Tore Dybå
Universitetet i Oslo
UiO
Oslo Dag Sjøberg