Om BussTUC

BussTUC er en naturlig-språk problemløser med evne til å besvare spørsmål om bussavganger i Trondheim stilt på vanlig norsk.

BussTUC er utviklet av Jon S Bratseth som et studentprosjekt på NTNU. Det er bygd på TUC (The Understanding Computer), et generelt naturlig-språk-system utviklet av Tore Amble. Begge systemene er i sin helhet utviklet i Prolog.

BussTUC-prosjektet er en del av det større prosjektet TABOR (Talebaserte grensesnitt og resonnerende systemer) som har som mål å utvikle et system som kan svare på bussavgangs-spørsmål stilt med vanlig tale over telefon.

En rapport om BussTUC-prosjekteter tilgjengelig i postscript.

Dette systemet er fremdeles under utvikling. Spørsmål og kommentarer er velkomne til tagore@idi.ntnu.no.