education

Education


Round Corner
Department of Computer and Information Science

Oppgaveforslag

[Learning2Program] Learning Analytics for TDT4100

Læringsanalyse er systematisk innsamling og analyse av data om læringsaktiviteter og sammenhengen med læringsutbytte. Målet er å få mer innsikt i hva som skaper god læring og bruke det til å forbedre våre emner.

Våren 2017 ble det samlet inn data om hvordan studentene jobber med programmering i TDT4100, vha. et eget panel i Eclipse (se https://www.ntnu.no/wiki/display/tdt4100/Exercise-panelet). Panelet samler inn data om koding, kjøring, testing og feilfinning, og denne oppgaven handler om å analysere og utnytte disse dataene på ulike måter:

  • analyse av arbeidsvaner med feedback til studenter om forbedringsmuligheter
  • oversikt over fremdrift på øving og emnenivå for studenter (hvordan gjør jeg det ift. medstudenter), stud.asser (hvordan går det med mine studenter) og faglærer (hvordan går det med klassen)
  • analyse av kodingspraksis og programmeringsproblemer ved analyse av kode-snapshots
  • annet man kan få ut av dataene

 

Faglærer

Hallvard Trætteberg Hallvard Trætteberg
Associate Professor
115 IT-bygget
735 93443 
 
NTNU logo