education

Education


Round Corner
Department of Computer and Information Science

Oppgaveforslag

[Learning2Program] Læringsstøtte vha. læringsanalyse

Læringsanalyse (learning analytics) er teknikker for å samle inn og analysere data om læringsprosessen, så en kan gi bedre læringsstøtte. Vi jobber med å ta dette i bruk i TDT4100 og andre programmeringsfag.

Prosjektet går ut på å studere om og hvordan ulike mål på kode-kvalitet kan brukes for å identifisere modenhetsnivået til studenter og hva slags type læringsstøtte de trenger.

Faglærer

Hallvard Trætteberg Hallvard Trætteberg
Associate Professor
115 IT-bygget
735 93443 
 
NTNU logo