education

Education


Round Corner
Department of Computer and Information Science

Oppgaveforslag

Dronebasert sanking av sau

Sau har de siste hundreåra blitt manuelt sanket og drevet hjem fra fritt beite ved slutten av beitesesongen. Dette er i dag svært arbeidsintensive operasjoner som foregår over en periode på opp mot en måned. Dagens teknologiske muligheter gjør at en kan starte arbeidet med en radikalt mer arbeidseffektiv sauesankingsmetode basert på bruk av drone, informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Drone benyttes til å drive sau. Det vil være behov for en gruppe av droner som sammen utfører sanking og drivingen av en flokk med sauer.

Vi ønsker at en gruppe på fra 2 til 4 studenter i første omgang utvikler en simuleringsmodell for sauesanking basert på bruk av disse nye teknologiske mulighetene. Vi ønsker videre at studentene evaluerer muligheter og velegnethet for så å velge tilnærmingsmetode til utfordringen.

Veileder har jobbet intensivt med anvendelse av ny teknologi inne sauebransjen de siste årene og har opparbeidet betydelig kompetanse innen området.

Faglærer

Svein-Olaf Hvasshovd Svein-Olaf Hvasshovd
Professor
210 IT-bygget
735 90770 
 
NTNU logo