education

Education


Round Corner
Department of Computer and Information Science

Oppgaveforslag

Manuell oppfølging av sau på beite

Sau slippes på vårparten ut på beite. Hele sommeren går sauene fritt rundt i terrenget. I denne perioden krever myndighetene at det drives jevnlig oppsyn med sauene. Bonden må da ut og gå i terrenget hvor sauene befinner seg for å sjekke at alt står bra til. I tilfelle han detekterer at noen sau er syke eller døde må han iverksette tiltak for ivaretakelse av sauenes velferd.

Fram til i dag har bøndene ført oversikt over hvilke oppsynsturer de har vært på, hvor de har gått og hva de har sett, på papir. Det er et ønske at rapporteringen av dette flyttes over til et databasert verktøy som bøndene kan ta med ut i felt på hver oppsynstur. Innholdet i rapporten og kartet over hvor bonden har gått, lastes så ned når han kommer hjem og en standardisert rapport produseres ved sesongens slutt og sendes myndighetene.

Vi ønsker her enten en student eller en gruppe på to studenter som utvikler en første versjon av et slikt system. Studentene vil dernest forhåpentligvis teste og vurdere kvaliteten av systemet.

Faglærer

Svein-Olaf Hvasshovd Svein-Olaf Hvasshovd
Professor
210 IT-bygget
735 90770 
 
NTNU logo