education

Education


Round Corner
Department of Computer and Information Science

Oppgaveforslag

Gjenfinning av sau ved hjelp av drone

Gjenfinning av de siste sauene på høsten er ofte en av en sauebondes større mareritt. Han kan ofte legge ned flere hundre timer i felten uten a finne de. Dette er en oppgave som han meget gjerne kan tenke seg teknologisk støtte til å utføre.

Vi foreslår anvendelse av drone utstyrt med normalt kamera og infrarødt kamera til denne typen søkejobb. Dronen vil fly et veldefinert søkemønster. Kameraene tar bilder som så analysers på dronen for om det befinner seg sau i bildet. Man vil se sau dels basert på farge og dels basert på at de er vesentlig varmere enn terrenget.

Vi ønsker her en gruppe på to eller tre studenter. Den ene studenten vil arbeide med utviklingen av bildeanalysen. Den andre vil utføre sammenstilling av de to typer av bilder der det i minst ett av de er detektert mulig sau. Den tredje studenten vil utvikle presentasjonssystemet overfor bønder som viser kartmessig hvor i terrenget sau er funnet.

Vi har her behov for to studenter som har kunnskap i bildeanalyse og bilde samstilling. Den tredje studenten har generell informasjonsteknologi-bakgrunn.

Faglærer

Svein-Olaf Hvasshovd Svein-Olaf Hvasshovd
Professor
210 IT-bygget
735 90770 
 
NTNU logo