education

Education


Round Corner
Department of Computer and Information Science

Oppgaveforslag

Sau-and Go spill

Unger blir tidlig introdusert til dataspill og de aller fleste bruker mer tid på dette enn foreldrene setter pris på. Det blir gjerne litt motstand når foreldrene vil ha dem med ut på tur. Da er det fint å ha noe mer enn sjokolade og reklamere med.

Unger som har nærkontakt med sau stortrives som regel. Nærkontakt får en oftest når en er ute og går tur og treffer på og ser sau som vandrer i området en går. Dette er en betydelig inspirasjon for ungene. De blir lett med på tur og turen kan lett legges lenger.

Det er omtrent like mange sau som mennesker i Norge. Brorparten av disse slippes ut på fritt beite på sommeren. Alle disse sauene skal følges opp på sommerbeite, hvilket er en formidabel jobb.

Vi foreslår her et dataspill etter inspirasjon av Pokemon-Go når unger finner en sau på beite. Vi forventer at spillet vil være interessant for unger i alderen 5 til 15 år med et senter for alderen 7 til 11.

Studentenes oppgave går ut på å designe et slikt spill og implementere de sentrale delene av det. Studentene står fritt i å utforme spillet. Det er sterkt ønskelig at spillet de utvikler testes på barn i alderen 7 til 11 år.

Veileder for oppgaven vil være professor Svein-Olaf Hvasshovd ved IDI.
Dr. Ing. Nina Langhelle vil være med-veileder.

Faglærer

Svein-Olaf Hvasshovd Svein-Olaf Hvasshovd
Professor
210 IT-bygget
735 90770 
 
NTNU logo