education

Education


Round Corner
Department of Computer and Information Science

Oppgaveforslag

DNB sin Chatbot (MVP) på facebook messenger.

DNB sin Chatbot (MVP) på facebook messenger og fremtidige chatbots i nett- og mobilbank vil ha 2 moduser. Chatten vil først behandles av en robot, men kunden vil også få valget om å chatte videre med en rådgiver.
I denne oppgaven er det interessant å finne ut:
1. Hvor gode er våre modeller på å finne intent og gi et riktig svar til kunden?
2. I hvilken grad aksepterer kunder svaret som gis av roboten?

Chatbots bygges som regel opp av en kombinasjon av ulike regler og algoritmer. De enkleste er består hovedsakelig av regler, og de mest avanserte er basert på algoritmer alene. Vår erfaring er at de datadrevne modellene krever enorme mengder data for å fungere.

3. En vurdering av hvor mye data som kreves for å stole på algoritmene alene hadde vært spennende å bake inn i oppgaven.

4. En av de største utfordringene med chatbots er konteksthåndtering. Hvordan beholder man konteksten gjennom en lenger dialog og hvordan vet man at kunden er ferdig med et tema men ønsker å snakke om noe annet i samme tråd?
Med 150.000 henvendelser på Facebook i året og 1,6 millioner chat i nett- og mobilbank har vi tilgang på store mengder ustrukturerte data. Oppgaven kan også brukes til å se på andre spennende bruksområder for dette.

Faglærer

Rune Sætre Rune Sætre
Associate Professor
104 IT-bygget
735 96101 
 
NTNU logo