education

Education


Round Corner
Department of Computer and Information Science

Oppgaveforslag

Støtteverktøy for å lage programmeringsoppgaver for digital eksamen

Transisjonen fra papireksamen til digital eksamen gir potensielle fordeler med mer effektiv organisering av eksamen og mer effektiv sensur. Til gjengjeld kan det være mer tungvint å lage eksamen. For de fleste oppgavetyper vil det gå mye raskere å skrive et spørsmål i en vanlig tekstbehandler enn å legge de inn i Inspera (som NTNU bruker for digital eksamen). Digital eksamen gir også mulighet for nye, interessante oppgavetyper som f.eks. dra-og-slipp - men igjen kan et problem være at disse er forholdsvis tidkrevende å legge inn i systemet.

To masterstudenter har allerede laget en applikasjon (leveres vår 2019) for å gjøre det lettere å lage dra-og-slipp-oppgaver til bruk i Inspera. Her kan løsningskoden skrives (eller limes inn) hvorpå man kan få generert et dra-og-slipp spørsmål i QTI 2.1 -format, som så kan lastes inn i Inspera. (QTI er en internasjonal standard for utveksling av eksamener / tester og spørsmål i slike, se http://www.imsglobal.org/question/qtiv2p2/imsqti_v2p2_oview.html)

En eventuelt ny masteroppgave på området kan ta utgangspunkt i den applikasjonen som allerede er laget og prøve å videreutvikle den med ytterligere funksjonalitet. Dette kan være:

- støtte for andre oppgavetyper enn dra-og-slipp

- mer avansert støtte for dra-og-slipp-oppgaver

- undersøke hvorvidt det er mulig å gjøre om applikasjonen til en plug-in direkte integrert i Inspera via dets API, heller at det er en frittstående applikasjon som må kjøres separat

 

Faglærer

Guttorm Sindre Guttorm Sindre
Professor
112 IT-bygget
735 94479 
 
NTNU logo