education

Education


Round Corner
Department of Computer and Information Science

Oppgaveforslag

Deteksjon, klassifisering og clustering av feil og hendelser i kraftnettet gjennom analyse av høyoppløselige måledata og bruk av maskinlæringsmetoder

Beskrivelse: Krav til leveringskvaliteten i kraftsystemet, som omfatter spenningskvalitet (kvaliteten på strømleveransen) og leveringspålitelighet, er spesifisert i lovverket gjennom Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FoL). De siste årene har det vært en betydelig økning i instrumentering og overvåkning av kraftnettet, både gjennom spenningskvalitetsmålere (PQA), phasor measurement units (PMU), smarte målere (AMS) og andre typer sensorer. Kombinasjonen av store datamengder (big data) og statistiske analyser (maskinlæring) muliggjør forbedret feilhåndtering. SINTEF Energi arbeider med å anvende moderne statistiske metoder på høyoppløselige måledata/sensordata i nettet. Målet er å gi tilstrekkelig varsel om at en feilsituasjon er under utvikling så tidlig at den kan unngås, slik at situasjonen kan korrigeres uten at det påvirker forbruker. På veien mot dette målet vil oversikter og analyser av historiske feil være til god hjelp for nettselskap for å kunne gjøre rapportering til myndigheter, undersøke årsaker til feil og mulige løsninger (eksempelvis gjennomføre nødvendige omkoblinger i nett med redundans og utkobling av fleksible laster).

Oppgaven vil omhandle implementering av Python-kode for deteksjon, identifisering og klassifisering av feil og laster på grunnlag av signaturer fra historiske tidsserier for spenningskvalitet

  • Deteksjon av FoL-brudd, slik som spenningsdipp, jordfeil, spenningssprang og avbrudd, med tidspunkt for hendelsen og andre relevante metadata
  • Detektere gjentakende (og/eller sykliske) feil
  • Clustering av hendelser/signaturer innenfor en feilkategori, for å kunne klassifisere bakenforliggende årsak til hendelsen

KPN Earlywarn (https://www.sintef.no/prosjekter/earlywarn/) og IPN Energytics (https://www.sintef.no/projectweb/energytics/). Det er mulighet for sommerjobb hos SINTEF Energi.

 

Ekstern kontakt:

Forskningsleder Christian Andresen, Faggruppe for Analyse i avd Energisystemer, SINTEF Energi. (Christian.Andresen@sintef.no).
 

 

 Other information:

This is a project in collaboration with an external partner. If you choose this project, then I will serve as the responsible from NTNUs side, but the actual work will also be in tight collaboration with personell from the external partner as listed above.

If you consider picking a project with me as the supervisor, then please look at www.idi.ntnu.no/~helgel/teaching/proposals/.

 

 

Faglærer

Helge Langseth Helge Langseth
Professor
310 IT-bygget
735 96488 
 
NTNU logo