education

Education


Round Corner
Department of Computer and Information Science

Oppgaveforslag

Text analytics for detektering av hatefulle ytringer

I denne oppgaven skal du/dere implementere og evaluere tekstbaserte systemer for analyse av hatefulle ytringer i sosiale media med hovedfokus på flerspårklig støtte.  Se her for mer informasjon.

 

Faglærer

Heri Ramampiaro Heri Ramampiaro
Associate Professor
205 IT-bygget
735 91459 
 
NTNU logo