education

Education


Round Corner
Department of Computer and Information Science

Oppgaveforslag

Sporing av sau ved hjelp av enkel radioteknologi

Masteroppgave:
Sporing av sau ved hjelp av enkel radioteknologi


Bakgrunn
Bøndene slipper sauene ut på fritt beite rundt midten av mai og sanker de inn igjen fra september og til snøen legger seg. I denne tiden går sauen fritt i skog og fjell med tilsyn i prinsippet en gang i uka. Sanking av sauene om høsten er en flertrinnsoperasjon som normalt tar et antall uker. Man går oftest gjennom et par runder per hovedbeiteområde hvor de aller fleste sauene lokaliseres og drives hjem til gården. Dernest følger en fase hvor de siste skal lokaliseres og bringes hjem. Denne siste fasen er oftest langvarig og arbeidskrevende da man ofte ikke har noen god formening om hvor sauene befinner seg. Systemet vi skal utvikle har primært til hensikt å effektivisere lokaliseringen av disse siste sauene slik at sauebonden kan spare det meste av det svært tidkrevende søkearbeidet.


Målbildet for operativt system
Vi ønsker å utstyre hver enkelt sau og lam med en meget liten batteridrevet radio. Radioen skal være så liten at den kan inkluderes i sauens øremerke uten at dette økes i areal. Radioen skal ha en rekkevidde på opptil 300 til 500 meter. Radioen skal sende ut et «ping» med jevne mellomrom som kan fanges opp av en drone.
Man benytter en flydrone til å søke etter sauene over et stort areal. Når flydronen mottar et signal fra en eller flere sauer, registrerer den sin egen GPS-posisjon. Vi vet da et sauen befinner seg innenfor en radius av 300 til 500 meter i forhold til dronens posisjon. Det vil også være mulig å måle avstanden til sauen ved å gå over i såkalt «ranging-modus» så snart en har mottatt signal fra sauen. Denne informasjonen lastes ned til en sentral hvor en bonde på et kart vil se dronens rute og hvor den har registrert sau.


Radioteknologi
Radiodelen av systemet skal baseres på Long Range Bluetooth chip nRF52833 fra Nordic Semiconductor. Ved hjelp av utviklingskit skal en lage en demonstrator for systemet. Hvis tiden tillater det, kan en gjøre feltforsøk som demonstrerer rekkevidden til systemet.


Samarbeidspartnere
Dette er et tverrfaglig prosjekt som er et samarbeid mellom følgende tre partnere:
• Institutt for data og Informasjonsteknologi, NTNU
• Institutt for elektroniske systemer, NTNU
• Nordic Semiconductor

 

Faglærer

Svein-Olaf Hvasshovd Svein-Olaf Hvasshovd
Professor
210 IT-bygget
735 90770 
 
NTNU logo