NTNU IME IDI

IT8002

 

IT8002 - Videregående emner i menneske-maskin-interaksjon PhD H2009

Faget går høst 2009. For detaljer kontakt faglærer: dag.svanes@idi.ntnu.no
  Undervisning:
  • Det legges høsten 2009 opp til 3-4 halvdags kollokvier der vi i fellesskap går igjennom pensum. Disse vil være tilrettelagt for å knytte pensum opp mot semesteroppgaven.
  • Første kollokvie: Fredag 11.09.2009, 10.00 - 17.00, Rom rom 236 i IT-sydfløy.

  Fagbeskrivelsen er som følger:
  • Emnet gir innsikt i basisteori og aktuelle forskningstemaer knyttet til bruker-sentrert design, interaksjonsdesign og menneske-maskin-interaksjon.

  Læringsformer og aktiviteter:
  • Forelesninger og kollokvier. Individuell skriftlig semesteroppgave over selvvalgt tema innen MMI.

  Obligatoriske aktiviteter:
  • Deltakelse på kollokvier
  Anbefalte forkunnskaper:
  • Emner bygger på TDT4180 eller tilsvarende fag i MMI
  Pensum:
  • Foreløpig pensumliste: PDF.


Redaktør: Instituttleder : Maria Letizia Jaccheri   Kontaktadresse: Dag Svanæs   Sist oppdatert: