NTNU IME IDI

TDT4175 - Informasjonssystemer

 
Menu
 • Hovedside
 • Fagintroduksjon
 • Fagansvarlige
 • Forelesninger
 • Studentliste
 • Referansegruppe
 • Pensumliste
 • Øvinger
 • Gamle eksamener
 • Tutorials

 • Pensum

  Foreløpig pensumliste:
  1. Pearlson & Saunders: Managing & Using Information Systems - A strategic approach, 3.utg., Wiley, 2006, kap 1-6, 8, 10 og 12.
  2. Marakas: Systems Analysis & Design - an active approach, McGraw-Hill, 2006, kap 1-5, 7-9 og del av 14 (s.365-373)
  3. Fowler: UML Distilled, Addison-Wesley, kapitlet om Activity Diagrams (kap 11 i 2004-utgaven)
  4. Gulla: "Introduction to Enterprise Systems" (notat tilgjengelig på It's learning)
  5. Bittler & Kreizman: "Gartner Enterprise Architecture Process: Evolution 2005" (notat tilgjengelig på It's learning)
  6. James, Handler, Lapkin & Gall: "Gartner Enterprise Architecture Framework: Evolution 2005" (notat tilgjengelig på It's learning)
  7. Alle forelesningsnotater / slides og øvingsveiledninger (dvs., ikke oppgavetekster eller deres egne besvarelser, men metodiske veiledninger til hvordan øvingene skal gjøres).

  Hjelpemidler på semesterprøve:
  Ingen hjelpemidler tillatt.

  Hjelpemidler på eksamen:
  Marakas: "Systems Analysis & Design". Ingen andre trykte/skrevne hjelpemidler tillatt.


  Ressurser


  Redaktør: Instituttleder : Maria Letizia Jaccheri   Kontaktadresse: tdt4175-undass   Sist oppdatert: