NTNU IME IDI

TDT4175 - Informasjonssystemer

 
Menu
 • Hovedside
 • Fagintroduksjon
 • Fagansvarlige
 • Forelesninger
 • Studentliste
 • Referansegruppe
 • Pensumliste
 • Øvinger
 • Gamle eksamener
 • Tutorials

 • Und. ass.

  Foreløpig fordeling av und.asser og grupper. Endelig inndeling vil skje etter at øving 1 er levert og vi ser hvor mange grupper det blir. Hver gruppe avtaler med "sin" und.ass når de ønsker å få veiledning. Utenfor disse tidene er det fult mulig å sende spørsmål til und.assen sin på mail. Und.ass vil da svare så fort som mulig.

    Gruppe Nr  Und.assistent Treffetid og sted
    Und.asser ikke fordelt ennå  


  Studenter

  Foreløpig gruppeinndeling.

    Nr Navn E-post Gruppe
           
           
           
           


  Redaktør: Instituttleder : Maria Letizia Jaccheri   Kontaktadresse: tdt4175-undass   Sist oppdatert: