Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

foiler [2014/08/18 15:37]
yamanu
foiler [2014/08/18 15:38] (nåværende versjon)
yamanu
Linje 9: Linje 9:
 === Other Useful Documents === === Other Useful Documents ===
    * {{:hw-design-dos-donts.pdf|Do's and Do Not's in Hardware Design}}    * {{:hw-design-dos-donts.pdf|Do's and Do Not's in Hardware Design}}
 +   * {{:fullsoldercomic_en.pdf|Soldering Is Easy - here is how to do it}}
 +2014/08/18 15:38, Yaman