Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

linker [2014/08/26 22:36]
yamanu
linker [2015/08/26 16:05] (nåværende versjon)
yamanu
Linje 3: Linje 3:
 Here is a collection of useful links for the course. Here is a collection of useful links for the course.
  
-== FPGA and VHDL resources ==+== FPGAVHDL and hardware design resources == 
 +  * [[https://chisel.eecs.berkeley.edu/|Chisel, a nice language for hardware design]]
   * [[http://hamsterworks.co.nz/mediawiki/index.php/Main_Page|Mike Field's FPGA resources]]   * [[http://hamsterworks.co.nz/mediawiki/index.php/Main_Page|Mike Field's FPGA resources]]
   * [[http://www.fpga4fun.com/|fpga4fun]]   * [[http://www.fpga4fun.com/|fpga4fun]]
Linje 11: Linje 12:
   * [[http://www.xilinx.com|Xilinx]]   * [[http://www.xilinx.com|Xilinx]]
  
-== Open-source IP ==+ 
 +== Open-source IP and cores == 
 +  * [[http://riscv.org/|RISC-V]]
   * [[http://www.free-ip.com/|Free-IP]]   * [[http://www.free-ip.com/|Free-IP]]
   * [[http://www.opencores.org/|Opencores.org]]   * [[http://www.opencores.org/|Opencores.org]]2015/08/26 16:05, Yaman