Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

tutorials [2014/08/25 18:18]
yamanu
tutorials [2016/08/23 15:04] (nåværende versjon)
jahre
Linje 6: Linje 6:
 The following tutorials have to be completed: The following tutorials have to be completed:
    * {{:altium-tutorial.pdf|PCB construction and guide}}. The Altium Designer tutorials mentioned in this document have moved [[http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Tutorial+-+Getting+Started+with+PCB+Design|here]] and [[http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Interactively+Routing+a+Net|here]]    * {{:altium-tutorial.pdf|PCB construction and guide}}. The Altium Designer tutorials mentioned in this document have moved [[http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Tutorial+-+Getting+Started+with+PCB+Design|here]] and [[http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Interactively+Routing+a+Net|here]]
-   * Introduction to ISE and logic design with FPGAs (Tutorial and Exercise 0 in [[http://www.idi.ntnu.no/emner/tdt4255|TDT4255 Computer Design]], see [[https://www.idi.ntnu.no/emner/tdt4255/exercises|TDT4255 exercises]]).+   * Introduction to Vivado and logic design with FPGAs (Tutorial and Exercise 0 in [[http://www.idi.ntnu.no/emner/tdt4255|TDT4255 Computer Design]], see [[https://www.idi.ntnu.no/emner/tdt4255/exercises|TDT4255 exercises]]).
    * [[logikkanalysator|Introduction to the logic analyzer]]    * [[logikkanalysator|Introduction to the logic analyzer]]
  2016/08/23 15:04, Magnus Jahre