Beskjeder


Første landsbydag


Første landsbydag er onsdag 13/1 - 2010 med oppmøte 08:15 på rom 454, 4 etasje, IT-Vest i IT-byggene.
Published: 11 Jan 2010 09:30 GMT+1

Andre landsbydag


Andre landsbydag er onsdag 20/1 - 2010. Starter med forelesning i F1 klokken 08:15. Oppmøte etterpå vil være rom 454 klokken 10:15.
Published: 11 Jan 2010 09:32 GMT+1

Middelalderens Nidaros i virtuell virkelighet

Oppgaven handler om å gjenskape middelalderens Nidaros virtuelt ved bruk av spillteknologi. Resultatene kan vises ved bruk av teknikker som står til rådighet for realisering av virtuell virkelighet. Som eksempel på kunnskapsgrunnlag for arbeid med oppgaven kan nevnes de store arkeologiske utgravingene i bygrunnen. Blant annet ga undersøkelsene på den såkalte bibliotekstomta viktig informasjon om byen rundt år 1300. Funnene fra utgravningene sammen med historiske kilder vil være viktige grunnlag for prosjektet. Også studier gjort om sjøens nivå og hvordan denne påvirket landskapet på Nidarneset, vil være tilgjengelig sammen med kartdata over området. Dette kunnskapstilfanget kan suppleres ved innhenting av kunnskap fra eksperter på forskjellige aktuelle områder.

Oppgaven må avgrenses. Eksempler på mulige avgrensninger kan være en kortere tidsperiode, en bestemt lokalitet, en bestemt hendelse, religiøse begivenheter eller hverdagssituasjoner. Men det bør legges til rette for at senere prosjekter kan ta utgangspunkt i prosjektresultatene slik at det etter hvert kan bygges opp en større helhet og for at det kan foretaes "tidsreiser". Oppgaven kan gjerne være en videreføring av et tidligere gjennomført prosjekt.

Oppgavens ultimate mål er å komme fram til et produkt som kan inngå i en mulig framtidig permanent utstilling.

Kilde for tegning: Axel Christophersen og Sæbjørg Nordeide: Kaupangen ved Nidelva. Riksantikvarens skrifter nr. 7, 1994

Virtuell virkelighet og virtuell kulturarv

En definisjon på begrepet "virtuell kulturarv" (engelsk: "virtual heritage") er "utnyttelse av teknologi for tolkning, konservering, bevaring og formidling av natur-, kultur- og verdensarven". Som en ser, er begrepet omfattende. Gruppene i landsbyen vil ha felles fokus på temaet Nidaros i middelalderen men blir stilt ganske fritt innenfor denne rammen. På de første landsbysamlingene vil det være en viktig gruppeaktivitet å definere oppgaven for gruppens arbeid gjennom semesteret innenfor det samlende temaet.

Et sentralt tema i oppgaven er bruk av spillteknologi og virtuell virkelighet. Dette åpner blant annet for bruk av systemer for visning av grafikk i stereo. Tekniske muligheter er bruk av utviklingsmiljøene OpenSceneGraph og VR-Juggler for utvikling. For modellering kan programvare som SketchUp, 3DS MAX og Blender brukes.


Ekstern problemeier - samarbeidspartnere

Vi har flere interessante samarbeidspartnere:

 • Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider som ved siden av Nidarosdomen omfatter Erkebispegården med museum
 • Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
 • Norsk institutt for kulturminneforskning
 • NTNU Vitenskapsmuseet
 • Grafikkbedriften SIM (Systems in Motion)
 • Trondheim kommune
Olavskirka Olavskirka Reinsklosteret Filmsnutt fra myntverkstedet på erkebispegården
Eksempeler fra fjorårets landsbyer - trykk på bildene og se hva som skjer. Bildet nede til høyre skjuler en animasjon.

Ønsket kompetanse

Oppgaven er tverrfaglig i sin natur og passer spesielt godt blant annet for studenter med kompetanse innen ett eller flere av følgende felt:

 • Arkeologi
 • Historie
 • Religionshistorie
 • Formidling
 • Middelalderkunnskap
 • Kulturminneforvaltning
 • Medievitenskap
 • Byggekunst
 • Datateknikk, spesielt Grafikk/visualisering/3d modellering og spillteknologi

Kontaktpersoner

Landsbyleder: Torbjørn Hallgren
Medlandsbyleder: Jo Skjermo