NTNU logo

TDT4855 - Eksperter i team - Sameksistens mellom beitedyr og rovdyr

Teknologi

IDI > Education > Emner > TDT4855 Eksperter i team - Sameksistens mellom beitedyr og rovdyr

Eksperter i team - Sameksistens mellom beitedyr og rovdyr

Eksperter i team - Sameksistens mellom beitedyr og rovdyr undervises av Svein-Olaf Hvasshovd.

Semesterbasert landsby på norsk.

Hva handler dette om?

Bakgrunnen for denne landsbyen er de betydelige problemer sauenæringa i Norge har hatt med den voksende bestanden av rovdyr. En bonde i Oppdal opplevde for et par år siden at over 70% av lamma han slapp ut på beite på våren ikke kom hjem igjen. De fleste har sikkert lest avisoppslag med krav om felling av bjørn eller ulv fordi man har funnet et stort antall drepte og skamferte sau. Det er en tusenårig tradisjon i Norge å slippe sau ut på beite på vårparten og hente de inn på høsten. Underveis holder man oppsyn med de noen ganger i uka. Over de siste tiåra har antallet rovdyr i Norge økt betydelig. Naturverninteresser har her vært en pressgruppe som har vunnet fram.

Denne situasjonen har ført til at sau- og rovdyr-interesser i økende grad har kollidert. Siden man er interessert i å la partene sameksistere har man behov for å søke etter og utvikle metoder og virkemidler som får rovdyr til å unngå å angripe sau. Kort sagt, hvordan kan man få jerv, ulv, bjørn og gaupe til ikke å drepe sau - uten å måtte gå til det drastiske skrittet å skyte de?

Vi ønsker at dere skal komme opp med virkemidler dere mener kan unngå at sau på beite drepes av rovdyr. Vi ønsker om mulig videre at dere lager en prototype av foreslått løsning.

Hvem er du?

Vi ønsker her å sette sammen en gruppe av studenter som kan komme opp med nye og kreative løsningsforslag på sameksistensproblematikken for rovdyr og tamdyr. Vi ønsker også at gruppen om mulig lager en prototype av foreslått løsning. Det forventes at prototypen har både maskinvare- og programvare-deler. Den ideelle student er nysgjerrig, søkende, eksperimenterende, utviklingsorientert og positiv. Den perfekte kombinasjon av studenter er et team bestående av elektro-, data-, biologi-, zoologi- og samfunnsfag-studenter. Det vil også være plass for studenter med en mer allmenn-orientert bakgrunn.

Hvem er vi?

Svein-Olaf Hvasshovd vil være leder for denne landsbyen. Han har lang fartstid fra industri før han for en del år siden hoppet over til NTNU som professor i datateknikk. Han har derfor betydelig praksis og erfaring fra industriell prosjektledelse fra ide til produkt. Han har i tillegg en doktorgrad innen databaseteknikk. De seneste årene har han viet mye av sin tid til forskning innen området vi her fokuserer på.

Når vil dette skje?

Kurset starter mandag 7. januar 2013 på Gløshaugen. Det vil vare til fredag 25. januar 2013.

Vi håper du finner dette interessant og utfordrende!

Hjertelig velkommen!!!!!!

For nærmere informasjon om emnet, kontakt faglærer Svein-Olaf Hvasshovd.