DB group
 

Alumni: Master

This Alumni section is a partial overview of Master students from the data and information management group from 1989-2002.

Master Thesis 2001/2002

Master Thesis 2000/2001

 • Hansen, Pål
  Systemutvikling og gjenbruk i små organisasjoner (in Norwegian)
  November 2001
 • Rydland, Kjartan
  Tjenestekvalitet for distribuerte bildeapplikasjoner (in Norwegian)
  March 2001
 • Bakke,Ole M. and Langerak, Øystein
  Datastøttet videoanalyse (in Norwegian)
  December 2000

Master Thesis 1999/2000

 • Eilertsen, Finn
  Digital representasjon av norsk tegnspråk (in Norwegian)
  June 2000
 • Selvåg, Rune
  Web-Transactions
  January 2000
 • Gald, Markvard
  Digital video som dokumentasjonsmedium (in Norwegian)
  December 1999
 • Rekdal, Yngve F.
  Databasestøtte for WWW (in Norwegian)
  December 1999
 • Timland, Håvard
  Algoritmer for gjenfinning av redigeringspunkter i digital video (in Norwegian)
  December 1999

Master Thesis 1997/98

Master Thesis 1996/97

 • Aksnes, Knut Aage
  Objektorienterte datamodeller for geodata (in Norwegian)
  January 1997
 • Alstad, Anders and Skoglund, Tor Rune
  En studie i masteropger for databasekommunikasjon over Internet (in Norwegian)
  September 1997
 • Anam, Md. Khairul
  Optimal Execution of Relational Algebra Algorithms
 • Bjerkeli, Bjørn
  Selection of Aggregates and indexes in Relational Data Warehouses, an Automated Approach
  February 1997
 • Dybvik, Gaute Andreas
  Editering av MPEG-1 systemstrømmer (in Norwegian)
  April 1997
 • Havdal, Vegard and Johnsen, Morten
  BINGO - Bildedatabase for innholdsbasert gjenfinning i Oracle (in Norwegian)
  December 1996
 • Hetland, Martin
  Videoverktøy integrert i World Wide Web (in Norwegian)
  December 1996
 • Hilde, Aksel
  Integrerte informasjonssystem for prosjekt- og verksemdstyring (in Norwegian)
  February 1997
 • Koteng, Roger
  Videotjener med VCR-funksjonalitet for MPEG-1 (in Norwegian)
  December 1996
 • Nordheim, David and Slind, Olve Nelberg
  OPTIMUS - Et plattformuavhengig klient/tjener-basert multidatabasesystem for distribuert oppdatering i museumsdatabaser (in Norwegian)
  January 1997
 • Nymo, Per Olav
  OLAP-teknologi og planleggingsproblemer (in Norwegian)
  January 1997
 • Olderheim, Marit Linnebo
  Forslag til studieplan for ny datalinje for Universitetet i Asmara, Eritrea (in Norwegian)
  Juni 1997
 • Pettersen, Sigurd
  Visualisering av økonomiske data (in Norwegian)
 • Roer, Gjermund
  Justering av Oracle7 databasesystemer (in Norwegian)
 • Sagstuen, Torbjørn
  Tilgang til veg- og trafikkdata via Internett (in Norwegian)
 • Sørensen, Geir
  Tjener for digitale videoarkiv (in Norwegian)
  March 1997
 • Øverbø, Lars
  System Management of Parallell Database Management Systems
 • Aasarød, Ketil
  Transaksjonsgenerator for Clustra (in Norwegian)

Master Thesis 1995/96

Master Thesis 1994/95

 • Bekkadal, Arild Eistein
  Registreringsverktøy for digital video (in Norwegian)
  December 1994
 • Bonesvoll, Frode
  Dataflytsimulator for feltartilleriet (in Norwegian)
 • Brenn, Erik
  Spatial indexing applied to an object-oriented GIS (in Norwegian)
 • Christensen, Geir and Østvold, Roger
  PACUS - PACS for Ullevål sykehus (in Norwegian)
 • Haugen, Geir
  The MPEG Video Standards
  December 1994
 • Holte, Tormod
  Digitalt Fjernsynsarkiv (in Norwegian)
  December 1994
 • Klippgen, William
  Navigasjon i digitale videoarkiv (in Norwegian)
  March 1995
 • Langørgen, Stein
  ELVIRA - Eksperimentell Videotjener for ATM (in Norwegian)
  December 1994
 • Lindemann, Hans Peter
  Bruk av MS160 i bildearkivet Bauta (in Norwegian)
  December 1994
 • Mathisen, Roger
  Et bildehåndteringssystem (in Norwegian)
 • Moi, Per Arne
  Incorporating RAID Technology in a UNIX Environment
 • Omholt, Gjermund
  Evaluering av utviklingsverktøy under Microsoft Windows (in Norwegian)
 • Sæter, Arnt
  Interaktiv TV (in Norwegian)
 • Vevik, Vidar
  Verktøykasse for parallelle databasesystemer (in Norwegian)
 • Wanvig, Pål-Espen
  Høynivå integrasjon av programmoduler under Windows (in Norwegian)
 • Wasskog, Trond Arve
  GRAVE Cave General Video Client
  January 1995

Master Thesis 1993/94

 • Bjørnås, Olav Mork and Skogan, David
  MultiModels and spatio-temporal modeling in object-oriented GIS
 • Merok, Petter
  Datamodeller for digitale film- og videoarkiv (in Norwegian)
  December 1993
 • Pan, Xiaotong
  Toolbox for Parallel Database Systems
 • Seim, Johan
  Information Retrieval and Large Hypermedia Systems
  December 1993
 • Skeide, Sigurd
  High Quality Video Server
  December 1993

Master Thesis 1992/93

 • Bang, Steinar
  Porting the Mach 3.0 microkernel to the HCL hyper-cube machine
 • Ekeren, Jan Helge
  Visulazation of huge 3D datasets using hypercubic paralell computers
 • Skrinde, Torstein
  Objekt-orienterte databaser i geografiske informasjonssystemer (in Norwegian)

Master Thesis 1991/92

 • Andersen, Jonny and Oldervoll, Frode
  En presentasjonsplattform for geografiske informasjonssysteme (in Norwegian)
 • Fredheim, Sølve
  Avansert filsystem for HC2D-x86 (in Norwegian)
 • Hemmingsen, Lars Arne
  Programsystem for kryssordkonstruksjon (in Norwegian)
 • Lindgård, Kjell Tore
  En OO databasekjerne for GIS (in Norwegian)
 • Randem, Hans Olav
  Programmering av vektorenheten på HC3-86 (in Norwegian)
 • Sandstå, Olav
  Metoder for parallell utførelse av relasjonsalgebra (in Norwegian)
 • Stortiseth, Frode
  Produktmodeller realisert ved objekt-orientert teknologi (in Norwegian)
 • Sørensen, Carl-Fredrik
  Object-Oriented principles Applied to Electronic Chart Display and Information System
 • Tavakoly, Moghaddam
  Optimization of SQL Queries in HC16-386
 • Wedvik, Jan
  Kontinuerlig tilgjengelighet i parallelle databasesystemer v.hj.av. ikke-blokkerende fragmetproduksjon (in Norwegian)
 • Wichlund, Sverre
  Konstruksjon av nodekort med separat kommunikasjonsprosessor til HC64-486 (in Norwegian)

Master Thesis 1990/91

 • Jensen, Per Arne and Kristoffersen, Kristin
  Vertsprogram for HC16-386 (in Norwegian)
 • Nævdal, Kåre and Stenvold, Vegard
  Programmeringsomgivelser i en paralell datamaskin (in Norwegian)
 • Skogan, Rune
  Utvikling av nodekort basert på Intel 80486 (in Norwegian)

Master Thesis 1989/90

 • Brekke, Tor
  Operativsystem for HC2D-386 (in Norwegian)
 • Fjeld, Eivind Saxlund
  Datastøttet læring i fag (in Norwegian)
 • Gustafson, Vidar
  En innføring i digitale kart med hovedvekt på digitale terrengmodeller og interpolasjon (in Norwegian)
 • Knutsen, Eirik A. N.
  Konstruksjon, realisering og testing av vektorenhet til HC2D-386 (in Norwegian)
 • Stjernvang, Arnfinn
  Parallel løsning av store ligningssystemer (in Norwegian)
 • Storm-Johannesen, Per
  Programmeringskonsepter for HC16-386 vektorenhet (in Norwegian)