ESE: Empirical Software Engineering (2003-2006) - Jaccheri, Conradi.

General background: Stipendiaten skal arbeide innenfor fagområdet software engineering / store programsystemer med vekt på programvarekvalitet, programvareprosess, nyere utviklingsmetoder og empiriske undersøkelser. Det forventes at stipendiaten jobber tett opp mot norsk IT-industri i "case-studier", for eksempel gjennom andre forskningsprosjekter.

ESE finances one PhD fellowship at IDI of own SU funds, with PhD-student Thomas Østerlie from April 2003. His actual research profile is: Open Source Software and related developoment processes.