Master- og Prosjektrapporter for SU-gruppa fom. 2001

Fra denne siden kan du finne fram til utførte master- og prosjektrapporter i SU-gruppa.

Masteroppgaver for studieprogrammene Datateknikk (30 Sp) og Informatikk (60 Sp)

Fordypingsprosjekter (SIF8094, TDT4735 and TDT4520)

Andre SU-gruppe diplomer/rapporter

File: http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/project_reports.html