Fra Universitetsavisa, Trondheim, 20. desember 2006

Fra: professor Reidar Conradi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NO-7491 Trondheim, conradi@idi.ntnu.no.

Åpent brev til statsrådene Djupedal/Hanssen om forskerinnvandring

I Dagsavisen av 27. okt. i år åpner statsråd Bjarne Håkon Hanssen for storstilt arbeidsinnvandring til Norge. For akademikere er dette gammel grøt. Daværende næringsminister Grete Knudsen åpnet opp for økt ekspertinnvandring allerede for 10 år siden, men resultatene har latt vente på seg. Vi importerer heller jordbærplukkere og anleggsarbeidere fra Øst-Europa, enn forskere og dataspesialister fra utenfor EØS-området.

NTNU sier i sin nye strategiplan at minst 25% av nyansatte skal komme fra fremragende utenlandske universiteter i 2010. Men da må våre innvandringsmyndigheter legge om kursen, slik eksemplene nedenfor indikerer:

Dusinvis av slike historier sirkulerer i mitt fagmiljø. Dette til tross for at det nasjonalt er vedtatt en årlig ekspertinnvandringskvote på 5000 personer, men bare 800 av denne brukes.

Mine to spørsmål til statsrådene Djupedal/Hanssen er:

  1. Kan utlendinger (fra utenfor EØS-området) etter fullført norsk master- eller dr.grad automatisk få tilbud om tre års oppholds- og arbeidstillatelse i Norge? Det er mye lettere å rekruttere personer som allerede kjenner til norsk kultur og samfunn, enn å få helt ukjente utlendinger interessert. Tilsvarende regler gjelder i USA, men da med ett års periode.
  2. Kan det straks presiseres i reglement og praksis at innvandringskvoten på 5000 "ikke-EØS" eksperter per år skal tilstrebes, og at episodene nevnt ovenfor bør unngås? UDI har hatt 10 år på seg siden Grete Knudsens tid.

- reidar

Fil: www.idi.ntnu.no/~conradi/IT-debate/udi-problemer-20dec06.html