Innlegg på MOM-siden i Dagsavisen, torsdag 27. feb. 2003

Reidar Conradi: USAs hykleri (i Irak)

Jeg viser til artikkelen i Dagsavisen sist søndag 23. feb., om "Saddams dødsengel", dr. Rihab Taha. I artikkelen omtales Iraks produksjon av bl.a. botulisme-gift, miltbrann-bakterier (antrax) og soppgiften aflatoksin.

Hykleriet i dette er at disse tre biologiske (og kjemiske) våpeningrediensene, samt mange flere, fikk Irak fra USA og noen andre land i perioden 1984-89, enten som gave eller ved lisensiert innkjøp -- oftest organisert og godtatt av USAs myndigheter. 95% av alt dette materialet skulle være ødelagt per 1998 ifølge FNs våpeninspektører den gang, så det er vel de resterende 5% man nå jakter på.

Se også en sidespalte i Aftenposten for samme søndag 23.2, samt VG for forrige søndag 16.2 (s. 44-45). I sistnevnte artikkel beskrives det et besøk av Donald Rumsfeld hos Saddam Hussein 19-20 des. 1983, med bilde av Rumsfeld og Saddam som trykker hender. I dette møtet lovet USA diverse våpen- og annen støtte til Irak (dette var under Iraks krig med Iran i 1980-88).

Ifølge en oversiktsartikkel i i Washington Post den 30. des. 2002, forsynte USA Irak med både miltbrann- og svartedød-bakterier samt kjemiske våpen/ingredienser på slutten av 80-tallet. Dette var i en periode da Saddam brukte kjemiske våpen både mot egen (kurdisk) befolkning og mot Iran, og krenket menneskerettigheter på flere områder. Men USA hadde få innvendinger den gangen. Hykleriet i alt dette får innvollene til å rotere flere ganger.

Tips: De som har adgang til internett, kan bare benytte de vanlige søkemaskinene der, og skrive inn stikkord som "Iraq Rumsfeld Weapons". Det meste av denne dokumentasjonen kommer da opp ganske umiddelbart.

Reidar Conradi, TrondheimFullstendig versjon per 24. Feb. 2003:

Mandag, 24. feb. 2003
Reidar Conradi, Skule Bårdsønsgt 11, 7052 Trondheim

Biologiske og kjemiske våpen fra USA til Irak: det store hykleriet

Det har gradvis kommet frem at USA og andre allierte land har forsynt Irak med både kjemiske og biologiske våpen på slutten av 1980-tallet.

I Dagsavisa for 23.2 stod det en artikkel om "Saddams Dødsengel", dr. Rihab Taha. I artikkelen omtales Iraks produksjon av bl.a. botulisme-gift, miltbrann-bakterier (antrax) og soppgiften aflatoksin. Men disse tre biologiske og kjemiske våpeningrediensene, samt mange flere, fikk Irak fra USA og noen andre land i perioden 1984-89, enten som gave eller ved lisensiert innkjøp -- oftest organisert og godtatt av USAs myndigheter. 95% av alt dette materialet skulle være ødelagt per 1998 ifølge FNs våpeninspektører den gang, så det er vel de resterende 5% man nå jakter på.

Se også en sidespalte i Aftenposten for samme søndag 23.2, samt VG for forrige søndag 16.2. I sistnevnte artikkel på s. 44-45 beskrives det et besøk av Daniel Rumsfeld hos Saddam Hussein 19.-20. des. 1983, med bilde av Rumsfeld og Saddam som trykker hender. I dette møtet lovet USA diverse våpen- og annen støtte til Irak (dette var under Iraks krig med Iran i 1980-88).

Jeg henviser videre til en oversiktsartikkel av Michael Dobbs i Washington Post den 30. des. 2002, med tittelen "U.S. had Key Role in Iraq Buildup -- Trade in Chemical Arms Allowed Despite Their Use on Iranians, Kurds". Se http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A52241-2002Dec29.html. Ifølge denne artikkelen forsynte USA Irak med både miltbrann- og svartedød-bakterier samt kjemiske våpen/ingredienser på slutten av 80-tallet. Dobbs baserer seg delvis på en bok av Alan Friedman, journalist i Financial Times.

Dette var i en periode da Saddam brukte kjemiske våpen både mot egen (dvs. kurdisk) befolkning og mot Iran, og krenket menneskerettigheter på flere områder. Men USA hadde få innvendinger den gangen. Hykleriet i alt dette får innvollene til å rotere flere ganger.

For mer detaljert informasjon om "Iraqgate", se s. 14-15 i nettstedet http://www.apfn.org/apfn/iraqgate.htm (APFN = American Patriotic Friends Network). Jeg sakser ordrett fra dette nettstedet:

Foreign Suppliers to Iraq's Biological Weapons Program

Mine kommentarer: Fotnoter ([1] osv.) refererer til den siste seed.htm-filen. "Yersinia pestis" er svartedød-basillen.

Ja, Irak har blitt pumpet full av våpen fra USA, Sovjet, Storbritannia og Frankrike de siste 20-30 år. Alle disse har sine svin på skogen, og ikke minst USA.

At USA i sin tid støttet både Taliban og Osama bin Laden får en til å spørre seg om hvem som gir størst støtte til terrorister og menneskerettighetsforbrytere? Er kampen mot terror kampen mot USAs egne dumheter?

Ellers: USA utvikler fortsatt kjemiske og biologiske masseødeleggelsesvåpen, selv om det er internasjnonale konvensjoner mot slik aktivitet (men kanskje ikke underskrevet av USA?).

Forøvrig ligger det masse informasjon om alt dette på Internett. Bruk f.eks. søkemaskinen http://www.google.com med stikkord som "Rumsfeld USA Weapons Iraq".

File: http://www.idi.ntnu.no/~conradi/gen-debate/irak-feb03.html.
Last updated: 22 Oct. 2004 by R. Conradi.