NTNUIMEIDI

Bioinformatikk Program

 

Faggruppen for bioinformatikk fokuserer på anvendelser av datateknikk inne biologi og biokjemi. Klassisk bioinformatikk har hittil vært mye mønstergjenkjenning (f.eks. søking i DNA-sekvenser) og klyngeanalyse. Etterhvert som molekylærbiologien utvikler seg vil de fleste IT-emneområder imidlertid være aktuelle i forhold til anvendelser innen bioinformatikk. Gruppen består derfor av en rekke faglærere fra forskjellige faggrupper ved IDI (se liste nedenfor). Disse faglærerne er enten allerede aktive med bioinformatikkprosjekter, eller de er interresert i å sette igang arbeid innen bioinformatikk. 

Studietilbudet i bioinformatikk

Fra og med høsten 2002 tilbys emnekombinasjonen Bioinformatikk innenfor studieretningen Datateknikk ved Sivilingeniørstudiet i datateknikk. I studieplanen er det satt opp en rekke datatekniske emner som er spesielt relevante for studieretningen. Fordi bioinformatikken er i sterk utvikling er det imidlertid ikke satt opp flere obligatoriske datatekniske emner. 

Bioinformatikere vil arbeide med fagpersoner fra flere disipliner - biologer, medisinere, kjemikere, osv. Studieretningen vil utdanne informatikere, men for å gjøre fullt ut nytte for seg innen bioinformatikk må en ha innsikt i applikasjonsområdet. De som skal ta studieretningen må derfor i 4. årskurs som minimum ha valgt minst ett av følgende emner:

SIMBT110 Molekylærbiologi for teknologer
MDMIM100 Medisin for ikke-medisinere
I 5. årskurs er SIF8098 Bioinformatikk, fordypning obligatorisk. 8 emnemoduler er foreløpig valgbare innenfor denne fordypningen. Høsten 2003 vil vi utvide antall relevante fordypningsmoduler innen bioinformatikk. IDI har også flere doktorgradsstudenter som har bioinformatikk-relaterte tema for sine studier. 

Hver faglærer som er involvert i bioinformatikksatsingen har spesialisert seg innen et område av datateknikken som kan brukes innen bioinformatikk. For å finne en faglærer som kan tilby deg et prosjekt innen bioinformatikk, med utgangspunkt i et gitt område av datateknikken, kan du ta kontakt med den av faglærerne på lista under som tilhører den relevante faggruppa. Faglærer kan også gi deg råd om fag valg i 4. årskurs. Besøk for øvrig hjemmesiden til den enkelte faglærer for å finne ut mer om hva vedkommende jobber med. 

De fleste prosjektene som gis under bioinformatikk studieretning vil for øvrig også involvere en eller flere faglærere fra biologi- eller medisinmiljøet. 

For å få mer informasjon om studietilbudet i Bioinformatikk kan du ta kontakt med bioinformatikkansvarlig Pauline Haddow eller kontorsjef og studieveileder Bård Kjos
Personer / People 
Datamaskiner
 • Pauline C Haddow
 • Snorre Aunet

 • Algoritmekonstruksjon og visualisering
 • Anne C Elster
 • Torbjorn Hallgren

 • Kunstig intelligens og læring
 • Keith Downing
 • Øystein Nytrø (helseinformatikk)

 • Bildebehandling
 • Lars Aurdal
 • Jørn Hokland 

 • Kunnskapssystemer
 • Jan Komorowski

 • Databasesystemer
 • Kjell Bratbergsengen

 • Redaktør: Instituttleder Kjell Bratbergsengen   Kontaktadresse: Webmaster   Sist oppdatert: 15.05.2002