Enkle tips om rapportskriving


Last modified: Fri Feb 2 10:24:47 MET 1996 by Lasse Natvig, E-mail: lasse@idt.unit.no
Dette er en stikkordsmessig oppramsing av tips/ting å huske på m.m. ifm. rapportskriving. Dette er tildels et spørsmål om smak og behag. Systematikk og kvalitet er dog viktig uansett stil!
Kommentar mottas med takk (E-mail: lasse)

Rapportskriving er "et fag i seg selv"

Disposisjon
  klarlegg struktur tidlig
   putt inn stikkord
  1: intro
  2--(n-1): topp-ned 
  n: erfaringer, diskusjon, konklusjon, videre arbeid
  n++: vedlegg
  
Begynn tidlig! 
  skriving tar vesentlig mer tid enn lesing
   skriving tvinger fram mer grundig forståelse

Teknisk skriving =/= skjønnlitteratur
  konsistens framfor variasjon
  definisjoner, presisjon
  fjern muligheter for misforståelser
  figurer og tabeller hjelper
  åpenhet/ærlighet/eksakthet  
   skjult avskrift tolereres ikke
  kopiering er lov, forutsatt at kilde klart oppgis
   omfattende avskrift/kopiering er dumt

Maksimer
  innhold
  lesbarhet
  forståelighet, klarhet

Minimaliser 
  volum

Vis måtehold ("målforskyvning")
  bruk minst mulig tid på
   typografi - layout
   fikse finesser
  informasjons-innhenting
  ambisjoner

Kvalitet framfor kvantitet
  Bedre å gjøre litt bra enn mye dårlig  

HW-dokumentasjon
  system-dokumentasjon
  forskjell mellom HW og SW er uvesentlig
  standarder, gode eksempel er ønskelig (innspill ønskes)

Sunn fornuft og hardt, systematisk arbeid

Sett deg inn i leserens situasjon
  faglærer/sensor
  deg selv om 1 mnd el. 1 år

Rapport som en tre-struktur
  topp-ned planlegging
  parallell skriving
  abstraksjon er viktig
   erfaring hjelper
 Referanser/bibliografi
  første ref
   Hansen [Han94] beskriver at ... 
  senere ref.
   bla bla [Han94]
  sitat (avskrift) må merkes
  liste bak, nok info, riktig info, spes. navn.
  format uvesentlig (bibtex er bra)

Tekstbehandlings-systemer
  framemaker
  latex
   anbef. fortsatt for større dokument
  word (perfect)
   mange har fått problemer

[Tilbake til hjemmeside for miniprosjekt i datamaskinarkitektur]
[Tilbake til hjemmeside for fag 45214 datamaskinarkitektur ]