Bilde

Torbjørn Skramstad

(There is also an english description).


Professor i informatikk ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, som tilhører Fakultet for informasjonsteknology, matematikk og elektroteknikk, ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet.


Arbeidet mange år med systemutvikling i Computas, Forsvarets Forskningsinstitutt og Det norske Veritas før ansettelse ved Institutt for informatikk. Stipendiat ved og doktorgrad fra NTH Institutt for datateknikk og telematikk fra 1980.

Deltidsstilling i Det norske Veritas. Faglige interesser inkluderer prosessmodellering, metoder og teknikker for utvikling og verifisering av kritisk programvare, samt bildeanalyse. Torbjørn Skramstad er koordinator for den norske ENCRESS-klubben. Underviser følgende fag:

Deltar i et EU-finansiert forskningsprosjekt Safe-PC som utvikler en arkitektur for sikkerhetsbaserte systemer basert på standard PC-er og COTS

Jeg er prosjektleder for et Eureka-prosjekt, Medsac, som har til formål å utviklee et sertifiseringsopplegg for medisinsk utstyr som inneholder programvare for kritiske funksjoner. Fransk samarbeidspartner er Isoscope i Toulouse

Advisory Board member Quality Week Europe 2003.


        Torbjørn Skramstad (professor, PhD)
Postadresse:  Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU, 7491 Trondheim.
Stedsadresse: Sem Sælands vei 9, Trondheim. 
E-post:    torbjorn.skramstad@idi.ntnu.no
Fax:      73591733
Tlf.,direkte: 73591843, NTNU: 73595000
Privatadresse: Prost Christies vei 20 D, 1362 Hosle 
Privattel.:  67142614, Privat fax: 97 123 246, Mobil 97 123 246

(25. nov. 1999)